УПРАВА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА ДМ

Милић Радевић, председник
Татјана Црњански, заменик председника
Гордана Лаковић, секретар
Зорица Мишић, благајник

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА ДМ

Ђорђо Васић, члан удружења
Драгана Живић Илић, члан удружења
Душица Ивановић, члан удружења
Снежана Ивковић, члан удружења