Удружење песника и писаца ”Десанка Максимовић”
Адреса: 93 Lavinia Ave., Toronto, ON, M6S 3H9
Телефон.: 416/767-5779
Е-маил; desankamaksimovictoronto@gmail.com