ЈУБИЛАРНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ

КАТАРИНЕ КОСТИЋ  и ГОРДАНЕ СТОЈИЋ

Торонто, 15. децембар, 2016. године

Из АРХИВЕ удружења

Десанка Максимовић у Торонту, 1978. године